LEGEA 307 DIN 2006 ACTUALIZATA 2011 PDF

LEGEA 307 DIN 2006 ACTUALIZATA 2011 PDF

de interes public Data: MO / Abroga Ordinul 9/ Intra in vigoare in 51/ Data: MO / Download producatorilor la retelele electrice de interes public data: Download. Legea 95/ privind Reforma Sanatatii actualizata Legea · Legea extras cu obligatiile administratorului sau conducatorului · Legea. T4 PartB Preseen Sep Nov Uploaded Legea Din Privind Apararea Impotriva Incendiilor. Uploaded LEGE Nr1 Actualizata Uploaded.

Author: Fejin Gazil
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 8 February 2004
Pages: 393
PDF File Size: 8.35 Mb
ePub File Size: 6.42 Mb
ISBN: 181-5-91735-132-8
Downloads: 69509
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Majas

Aceasta masura poate actualuzata luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii. Termenele aratate in prezentul articol se socotesc de la data savarsirii infractiunii. Daca faptele prevazute la alin. Pentru 30 prevazute in alin. Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Cu pedeapsa inchisorii de 3077 7 la 15 ani se sanctioneaza si lipsirea de libertate a unei persoane savarsita in scopul de a o obliga la practicarea prostitutiei. Reabilitarea persoanei juridice are dni de drept daca in decurs de 3 ani, de la data la care pedeapsa amenzii sau, dupa caz, pedeapsa complementara, a fost executata sau considerata ca executata si persoana juridica nu a mai savarsit nicio alta infractiune.

In cazul executarii pedepsei intr-o alta unitate decat cea in care isi desfasura activitatea condamnatul la data aplicarii pedepsei, contractul de munca incheiat inceteaza. Cand condamnatul executa mai multe pedepse cu inchisoare care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa aratate in alin. Nerespectarea hotararilor judecatoresti, prin neexecutarea, cu rea-credinta, a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice, prevazute in art.

Subminarea economiei nationale Art. Aceeasi fapta savarsita in timp de razboi se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alineatului precedent atat pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cat si pentru proportionalizarea acesteia.

Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute in art. Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani. Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savarsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

In cazul cand se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Termenul de prescriptie a executarii sanctiunilor cu caracter administrativ prevazute in art. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de acesta din greseala sau din intamplare.

  EL SER HUMANO Y LA SALUD EDGAR LOPATEGUI PDF

Cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani sau amenda, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 5. Aceasta masura poate fi luata pe o durata pana la 5 ani si poate fi prelungita daca pericolul social subzista.

Cumpără forma actualizată

Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari si rezervisti, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata. Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Actele aratate in alineatul precedent nu se sanctioneaza, daca pedeapsa actualizatta de lege pentru infractiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mica, afara de cazul cand actele indeplinite de autor pana in momentul desistarii constituie alta fapta prevazuta de legea penala.

Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului. Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul tarii si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii. Daca in acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infractiune, se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art.

La data cand minorul devine major, instanta poate dispune prelungirea internarii pe o lege de cel mult 2 ani, daca aceasta este necesara pentru realizarea scopului internarii. Sectiunea II Aplicarea legii penale in timp. Daca cel condamnat nu indeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunand executarea in intregime a 20111.

Daca in perioada internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ ori a liberarii inainte de a deveni major, minorul savarseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este cazul sa i se aplice pedeapsa inchisorii, instanta revoca internarea. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive.

Conditiile aratate in art. Continutul pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice. HG privind stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie ca zile libere a fost publicata in M. Aceleasi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul si importanta actualizafa fac ca fapta savarsita sa pericliteze siguranta statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 de ore, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

  INTERVIU SONIA MONROY.11 JUNIO 2012 PDF

Inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase 2006 pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile aratate in alin.

Fapta constand intr-o inactiune constituie infractiune fie ca este savarsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cand legea sanctioneaza numai savarsirea ei cu intentie.

Daca condamnatul se sustrage de la prestarea activitatii in cadrul unitatii sau nu-si indeplineste in mod corespunzator indatoririle ce-i revin la locul de munca ori nu respecta masurile de supraveghere sau obligatiile stabilite prin hotararea de condamnare, instanta poate sa revoce executarea pedepsei la locul de munca, dispunand executarea pedepsei intr-un loc de detinere.

In aceste cazuri, partea din amenda executata se scade din amenda aplicata pentru infractiunile concurente.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Intreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de intrerupere priveste numai pe unii dintre ei. Daca faptele prevazute in alineatele precedente sunt savarsite de orice alta persoana, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 7 ani. De asemenea, nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savarsita din cauza unei constrangeri morale, exercitata prin amenintare 20006 un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi inlaturat in alt mod.

Exista recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prevazute in alin. Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute in alin. Impiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil, detinute in baza unei hotarari judecatoresti, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Persoanele prevazute in alin. Cand fapta prevazuta in alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la cin la 7 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani. Sporul prevazut in art. In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute in art.